وضعیت اشتغال دانشگاههای کشور +جدول

به گزارش مشرق، طرح رصد اشتغال در سال ۹۸ براساس اطلاعات آماری دانش آموختگان دانشگاه ها، از تعداد ۸۹ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی انجام شد. در این گزارش اما به دانشگاه هایی اشاره شده است که بیشترین درصد اشتغال را در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای دانش آموختگان خود در سال های ۹۳-۹۴ دارا بوده اند.

نکته حائز اهمیت در گزارش پیش رو این است که دانشگاه هایی که آمار طرح پایش (اطلاعات دریافتی از دانشگاه ها) آن ها با نتایج آمار ثبتی (اطلاعات سامانه بیمه تامین اجتماعی) بیش از ۱۰ درصد اختلاف داشته است، در جداول حذف شده و لحاظ نشده اند؛ علت آن نیز برای افزایش اطمینان به دقت اطلاعات دریافتی است.

بیشتر بخوانید:

چند درصد دانش‌آموزان بعد از فارغ‌التحصیلی خوب می‌نویسند؟

براساس آمار اعلام شده از میان دانشگاههای شرکت کننده حائز شرایط در طرح پایش در دوره کارشناسی بالاترین میزان اشتغال مربوط به دانشگاه صنعتی سیرجان با ۶۱/۵۹ درصد، در کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۷/۳۶ درصد و در دکتری، دانشگاه شهید باهنر کرمان با ۸۸/۳۳ درصد مربوط می شود.

در مجموع طرح رصد اشتغال در دانشگاه ها در سال ۹۸ نشان داده است که بالاترین میزان اشتغال در مقاطع دکتری ۸۸ درصد، ارشد ۷۷ درصد و کارشناسی ۶۱ درصد بوده است.

آمار و اطلاعات زیر به نوعی جدیدترین وضعیت اشتغال را در دانشگاه های کشور نشان می دهد.

درصد اشتغال دانشگاه های مختلف در «مقطع کارشناسی» براساس نتایج طرح پایش

نام دانشگاهدرصد اشتغال
۱- دانشگاه صنعتی سیرجان۶۱/۵۹ درصد
۲- دانشگاه یزد۶۰/۰۴ درصد
۳- دانشگاه بزرگمهر قائنات۵۲/۶۸ درصد
۴- دانشگاه شهید باهنر کرمان۵۰/۱۲ درصد
۵- دانشگاه خوارزمی۴۹/۸۰ درصد
۶- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان۴۸/۶۹ درصد
۷- دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد۴۸/۳۸ درصد
۸- دانشگاه مازندران۴۸/۳۷ درصد
۹- دانشگاه شهید بهشتی۴۷/۸۸ درصد

جدول بالا نشان می دهد که دانشگاه های صنعتی سیرجان با ۶۱/۵۹ درصد، دانشگاه یزد با ۶۰/۰۴ درصد و دانشگاه بزرگمهر قائنات با ۵۲/۶۸ دارای بالاترین میزان اشتغال برای دانش آموختگان خود بوده اند. همچنین دانشگاه خوارزمی در رتبه ۵ با ۴۹/۸۰ درصد و دانشگاه شهید بهشتی با ۴۷/۸۸ درصد در رتبه نهم قرار دارد.

درصد اشتغال دانشگاه های مختلف در «مقطع کارشناسی ارشد» براساس نتایج طرح پایش

نام دانشگاه درصد اشتغال
۱- دانشگاه علم و صنعت ایران۷۷/۳۶ درصد
۲- دانشگاه امام رضا مشهد۷۶/۸۴ درصد
۳- دانشگاه اراک۷۰/۱۶ درصد
۴- دانشگاه خلیج فارس۶۹/۸۹ درصد
۵- دانشگاه کاشان۶۸/۸۶ درصد
۶-دانشگاه تهران۶۷/۶۲ درصد
۷- دانشگاه سمنان۶۷/۴۸ درصد
۸- دانشگاه گیلان۶۶/۹۴ درصد
۹- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۶۵/۷۱ درصد
۱۰- دانشگاه تفرش۶۵/۲۶ درصد
۱۱- دانشگاه دامغان۶۴/۶۳ درصد
۱۲- دانشگاه قم۶۴/۵۳ درصد
۱۳- دانشگاه شهرکرد۶۲/۸۳ درصد

در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت با ۷۷/۳۶ درصد، دانشگاه امام رضای مشهد با ۷۶/۸۴ درصد و دانشگاه اراک با ۷۰/۱۶ درصد در سه رتبه نخست قرار دارند. براساس این جدول نیز تنها یک دانشگاه تهرانی (دانشگاه علم و صنعت) دارای بیشترین میزان اشتغال برای دانش آموختگان سال ۹۳-۹۴ بوده است.

درصد اشتغال دانشگاه های مختلف در «مقطع دکتری» براساس نتایج طرح پایش

نام دانشگاهدرصد اشتغال
۱-دانشگاه شهید باهنر کرمان۸۸/۳۳ درصد
۲- دانشگاه علم وصنعت ایران۸۶/۹۳ درصد
۳- دانشگاه شهرکرد۸۴/۱۹ درصد
۴- دانشگاه صنعتی شریف۸۲/۶۵ درصد
۵- دانشگاه بوعلی سینا۸۲/۳۵ درصد
۶- دانشگاه اراک۸۱/۸۲ درصد
۷-دانشگاه تهران۸۱/۷۴ درصد
۸- دانشگاه قم۸۱/۵۳ درصد
۹- دانشگاه تربیت مدرس۸۱/۴۹ درصد

دانشگاه علم و صنعت ایران که جزو دانشگاه های صنعتی کشور به شمار می رود، در مقطع دکتری با ۸۶/۹۳ درصد دارای بیشترین میزان اشتغال برای دانش آموختگان خود بوده است. دانشگاه شهید باهنر کرمان با ۸۸/۳۳ درصد در رتبه نخست و دانشگاه شهرکرد با ۸۴/۱۹ درصد در رتبه سوم قرار دارند. دانشگاه تربیت مدرس از دیگر دانشگاه های تهرانی است که بیشترین میزان اشتغال را داشته است.

لازم به ذکر است که در گزارش قبل درصد اشتغال دانشگاه گلستان در مقطع دکتری ۱۰۰ درصد عنوان شده بود اما به این دلیل که تعداد فارغ التحصیلان این دانشگاه نسبت به دانشگاه های مذکور پایین بود، در این جدول به آن اشاره نشده است.


منبع : مشرق

مطالب مرتبط