نکته بهداشتی: کلسترول تام خون، کلسترول بد و کلسترول خوب

چربی در خون در قالب بسته‌هایی به نام لیپوپروتئین جابه‌جا می‌شود. بیشتر چربی خون را LDL یا کلسترول بد تشکیل می‌دهد.

LDL را از آنجا بد می‌نامند که مقدار زیاد این ماده در خون به رسوب چربی در رگ‌های خونی و مسدود شدن آن‌ها می‌انجامد.

نوع دیگر کلسترول HDL است که به کلسترول خوب خون معروف است چرا که از رسوب چربی در عروق خونی پیشگیری می‌کند.

کلسترول خوب اثر محافظتی برقلب دارد. هرچه میزان کلسترول خوب افزایش یابد، بیشتر از رسوب چربی‌ها در عروق جلوگیری می‌کند.

ترک مصرف دخانیات میزان کلسترول خوب را افزایش می‌دهد.

انجام فعالیت بدنی و ورزش منظم، نقش بسزایی در افزایش کلسترول خوب دارد.


منبع : همشهری آنلاین

مطالب مرتبط