نکته بهداشتی: «آزمایش دیوار» برای قامت درست

برای اینکه دریابید آیا قامت‌تان را درست نگه‌می‌دارید یا نه، می‌توانید «آزمایش دیوار» را انجام دهید.

برای انجام این آزمایش این گونه عمل کنید:

۱- بایستید به طوری که پشت سر، تیغه‌های شانه و باسن‌تان با دیوار تماس پیدا کند. پاشنه‌های پاهایتان باید ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر از هم فاصله داشته باشد.

۲- دست‌ کشیده‌تان را در گودی پشت‌تان بگذارید. اگر وضع قامت‌تان درست باشد، باید بتوانید دست‌تان را در فاصله گودی کمر و دیوار بلغزانید.

۳- اگر فضای زیادی میان گودی کمرتان و دیوار وجود دارد، شکم‌تان را به سمت ستون فقرات به تو دهید.

۴- اگر فضای کمی میان گودی کمرتان و دیوار وجود دارد، پشتتان را قوس دهید تا بتوانید دست‌تان را روی آن بلغزانید.

۵- در حالیکه قامت درست‌تان را حفظ کرده‌اید، گام بردارید و از دیوار فاصله بگیرید. برای اینکه دریابید آیا قامت درست را حفظ کرده‌اید به سمت دیوار بگردید و مراحل بالا را تکرار کنید.


منبع : همشهری آنلاین

مطالب مرتبط